Müügitingimused

1. Üldtingimused
Müügilepingu sõlmivad ostja (edaspidi Klient) ja Cosmobeauty OÜ  (edaspidi Müüja) kaupade ostmisel netipoest shop.a-medicum.eu
Lepingu tingimused kehtivad kõigile ostjatele ja lähtuvad Eesti Vabariigis kehtivatest õigusi ja kohustusi puudutavatest seadusandlikest aktidest . 
shop.a-medicum.eu jätab endale õiguse muuta ühepoolselt hindu ja müügitingimusi ning  lepingut muuta.
Tellimuse vormistamisega netipoes shop.a-medicum.eu ja makse sooritamisega kinnitab Klient, et on müügitingimustega tutvunud ja nendega nõus. 

Hinnapoliitika
2.1 Kõik netipoe shop.a-medicum.eu hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
2.2 Kohaletoimetamise hind lisandub tellimuse kinnitamise hetkel.
2.3 shop.a-medicum.eu jätab endale õiguse hinnamuudatusteks. 
2.4 Kui Klient tasus kauba eest enne hinna muutumist, saab ta kauba tellimise hetkel kehtinud hinnaga.

Ostmine ja tasumine
3.1 Kauba eest tasumisel on Kliendil õigus valida talle sobiv makseviis – tasumine panga-/krediitkaardiga või sularahas kauba laost kättesaamisel.
3.2 Pärast kauba eest tasumist saadetakse Kliendile tema märgitud postiaadressil automaatarve.

Kauba kättetoimetamine
4.1 Kui Klient on kauba eest tasunud, komplekteerib Müüja kauba ja saadab selle Kliendi märgitud aadressile. 
4.2 Kui Klient soovib kohaletoimetamise aadressi muuta, on ta kohustatud netipoodi shop.a-medicum.eu sellest teavitama esimesel võimalusel. Kui tellimus on juba välja saadetud, ei ole kättetoimetamise koha muutmine enam võimalik. 
4.3 shop.a-medicum.eu  ei vastuta kauba õigeaegse kohaletoimetamise eest juhul kui Klient on tellimuse vormistamisel esitanud ebaselge või vale kohaletoimetamise aadressi. 
4.3 Kui kaup on transpordi käigus kannatada saanud, on netipoel shop.a-medicum.eu õigus see uue vastu vahetada. See õigus ei kehti juhul, kui vigastada on saanud ainult pakend. Kui antud kaupa laos enam ei ole, tagastab shop.a-medicum.eu Kliendile kauba eest tasutud raha.
4.4  shop.a-medicum.eu jätab endale õiguse  tarnetingimusi muuta. 

Kauba tagastamine
5.1 Vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates selle kättesaamise hetkest. Tagastatud kaup peab olema vigastamata, kasutamata, etikettidega ja avamata originaalpakendis. 
5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, vigastamata ja olema originaalpakendis.
5.3 Klient peab kauba tagastamise soovist teatama mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest e-posti aadressil: [email protected]cum.ee.  Tagastamisavalduses peab Klient ära märkima enda ees- ja perekonnanime, tagastamise põhjuse ja kauba nimetuse. 
5.4 Kauba tagastamisega seotud kulud tasub Klient (vastavalt Võlaõiguseaduse §194 säte 4  maksimaalselt 15 €). Eranditeks on juhud, kui kauba tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellimusele või praakkaup.
5.5 Raha tagastatud kauba eest ja saatekulu tasutakse Kliendi arveldusarvele 20 päeva jooksul alates hetkest kui tagastatud kaup on jõudnud Müüjani ( shop.a-medicum.eu).  

Force majeure ja konfidentsiaalsus
6.1  shop.a-medicum.eu  ei vastuta Kliendi ees kauba kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja kahju põhjustamise eest juhul, kui kahju või tarneviivitus oli põhjustatud asjaoludest, mida shop.a-medicum.eu ei saanud ennetada ega mingil moel mõjutada. 
6.2  shop.a-medicum.eu  ei hüvita moraalset kahju, mis võib olla põhjustatud tarneaegade, hindade jms muutumisest käesolevate tingimuste raames. 
6.3 shop.a-medicum.eu kasutab tema käsutusse antud andmeid ainult Kliendi teenindamiseks ja talle teenuste pakkumiseks, ei riku nende konfidentsiaalsust ega anna neid andmeid edasi kolmandatele isikutele välja arvatud juhtudel, kui seda eeldab Kliendi valitud tarneviis, või seadusega ette nähtud juhtudel. 
6.4 Kasutades netipoodi shop.a-medicum.eu, annab Klient  oma isikuandmete kasutamiseks selge ja läbimõeldud nõusoleku. 

Lõppsätted
7.1 Mis tahes vaidluste tekkimisel kohustub Klient need lahendama läbirääkimiste teel. Kui see ei anna mõlemaid pooli rahuldavat tulemust, on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
7.2 Kliendil ja Müüjal on võrdväärne õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.